تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

فراخوان عمومی

 راه اندازی و استقرار پلتفرم  یکپارچه ارائه سرویس های شهری

برای دیدن متن آگهی  روی عنوان  فراخوان عمومی کلیک کنید