تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

برنامه کاربردی کرمون من

کلیه خدمات مربوط به شهرداری با گوشی موبایل و وب سایت قابل ارائه می شود. از جمله: اخبار مربوط به شهرداری،             نوبت دهی دفترشهردار ، میز خدمت الکترونیک ،رزرو تابلو تبلیغاتی ، پرداخت عوارض خودرو، سامانه پاسخگویی137