تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

فاز دوم استقرار نرم افزار یکپارچه اداری و مالی شهرداری انجام شد

اجرای فاز دوم استقرار نرم‌افزار یکپارچه اداری و مالی شهرداری 

در ادامه روند استقرار نرم‌افزار یکپارچه اداری و مالی در شهرداری کرمان، اجرای فاز دوم این پروژه شامل آموزش کاربران مناطق و سازمان‌های تابعه انجام شد.

گفتنی است طی دو نوبت جلسه آموزشی در محل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار جدید و نحوه پیاده‌سازی بودجه عملیاتی توسط مرتضی امیرشکاری مدیر برنامه و بودجه شهرداری و فرآیندهای مالی توسط  محسن عامری مدیر پروژه سامانه‌های حسابداری و مالی شهرداری ارائه گردید.

 شایان ذکر است در این جلسات، نحوه ورود اطلاعات در نرم افزار و سایر بحث‌های نرم افزاری به طور کامل به کاربران آموزش داده شد.